KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2010    Prohlášení Metrostav a.s. k havárii tunelu Myslbekova-Prašný most ze dne 5. července tohoto roku

Prohlášení Metrostav a.s. k havárii tunelu Myslbekova-Prašný most ze dne 5. července tohoto roku

Publikováno: 13.7.2010
Rubrika: 2010

Uvedeného dne ve 23:35 došlo ke ztrátě stability nadloží severního tunelu ve středním části profilu. Nad tunelem vznikl kráter cca 24 x 15 metrů, který byl do konce minulého týdne vyplněn betonem a okolí tak plně stabilizováno.Jde sice již o třetí propad nadloží tunelů na této stavbě, ale typově jde o zcela jiné případy.

Ve Stromovce ražby probíhaly ve zvětralé dobrotivské břidlici, která byla kryta vysokým, vodou nasyceným horizontem štěrkopísků. Naopak u Prašného mostu šlo o ražby ve zvětralé břidlici kryté vrstvou spraší, kde nebyl zastižen výrazný vodní horizont.

Vyšetřování havárie u Prašného mostu probíhá pod masívním tlakem na jeho urychlené ukončení, konečné závěry však není možné z technických i legislativních důvodů v tak krátkém čase postulovat. Skutečné uzavření případu bude možné až po rozebrání závalu, zdokumentování a vyhodnocení nalezených konstrukcí a provedení řady kontrolních zkoušek a výpočtů. Obvodním báňským úřadem uváděná lhůta 2-3 měsíce je obvyklá a nemůže být výrazně krácena.

Metrostav a.s. spolupracuje jak s orgány Magistrátu hl.m. Prahy, Obvodního báňského úřadu, tak s Policií ČR, které se nezávisle věcí zabývají, mimo to jeho technická oddělení prověřují další možné souvislosti.

Vedení společnosti se rozhodlo dne 12.7. uvolnit předběžné výsledky vnitřních debat i s vědomím toho, že jde o teorie nepodložené dosud hmotnými důkazy a že zdaleka nejde o komplexní vysvětlení mimořádné události.

Po vyhodnocení všech zatím známých údajů předpokládají experti Metrostav a.s. tři možné příčiny havárie:

  1. Hydrogeologické anomálie v místě havárie, které znamenaly změny v nosnosti nadloží. Existující nadloží - hlíny, spraše a jílovce jsou velice citlivé na nasycení vodou, která skokově mění jejich vlastnosti. Vodu do nadloží tunelů mohlo přivést například nevhodně provedené a neodvodněné parkoviště, barokní opevňovací práce zmíněné profesorem Jiřím Bartákem, či staré nezaznamenané výkopy.
  2. Jedním ze spouštěcích mechanizmů havárie mohlo být i lidské selhání pracovníků zhotovitele – například nedodržení postupu při likvidaci jedné provizorní svislé opěry.
  3. Vyloučit dosud nelze ani vadu v projektu, kdy je potřeba pečlivě znovu zhodnotit, zda zvolená - a účastníky výstavby akceptovaná – varianta členění výrubu byla v konkrétním místě optimální a vystihovala všechny známé skutečnosti.

Havárie mohla vzniknout i kombinací výše uvedených možností, neboť výskyt pouze jedné z nich by s velkou pravděpodobností vyvolal jen lokální deformací primérní obezdívky. Definitivní závěry a poměr možných příčin na výsledné havárii ale dnes přijmout nelze, protože dosud nejsou k dispozici potřebná data a důkazy.

Likvidace havárie by neměla mít vliv na konečný termín stavby, Metrostav a.s. mobilizuje všechny své kapacity a zpoždění na daném místě eliminuje. Tento příslib je reálný, neboť v současné době měl úsek Myslbekova – Prašný most předstih cca 2,5 měsíce. Do dokončení ražeb v daném úseku chybí v severním tunelu 130 metrů a v tunelu jižním 180 m. K urychlení prací může přispět doplňující geologický průzkum pomocí průzkumných štol z prostoru Prašného mostu.

V druhé ražené části v úseku Letná-Troja jsou tunely proraženy a poslední probíhající ražby jsou prováděny na větracích objektech. Na ostatních částech projektu se pracuje v nezměněném tempu, k 1.9. se vrací individuální i hromadná doprava na trasu Prašný most – Špejchar – Letná a postupně dle dohodnutých harmonogramů se kompletují i prostory pro chodce.

Tunelový komplex Blanka je v současné době největším evropským projektem městských tunelů. Uvolní obytnou zónu města od zbytné automobilové dopravy a svým technickým řešením také výrazně omezí nehodovost. Jeho přínos k ochraně životního prostředí je neoddiskutovatelný.

Ivan Hrdina
Výrobně-technický ředitel
Metrostav a.s.

 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové trendy v kombinované dopravěNové trendy v kombinované dopravě (91x)
Sdružení silničních dopravců ČESMAD BOHEMIA, železniční dopravce ČD Cargo a operátor linek kombinované dopravy BOHEMIAKO...
Role vegetace při snižování hluku ze silniční dopravyRole vegetace při snižování hluku ze silniční dopravy (50x)
Článek je zaměřen na možnosti využití zeleně v rámci protihlukových opatření. Úvodem jsou shrnuty různé typy vegetace a ...
VIDEO: Problém výstavby obchvatu Frýdku-Místku se táhne řadu let (27x)
Výstavba obchvatu Frýdku-Místku je ožehavým tématem už od poloviny devadesátých let, kdy byla schválena takzvaná jižní v...

NEJlépe hodnocené související články

Olomouc má šanci získat dotaci 200 mil. Kč na tramvajovou trať (5 b.)
Olomoucká radnice má šanci získat dotaci zhruba 200 milionů korun z programu švýcarsko-české spolupráce na stavbu nové t...
Ředitelství silnic bude při plánování staveb spolupracovat s ČVUT (5 b.)
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podepsalo tříletou smlouvu o spolupráci s Českým vysokým učením technickým. Odborníci ...
První železniční přejezd ve Spojených státech je zabezpečen českou technologiíPrvní železniční přejezd ve Spojených státech je zabezpečen českou technologií (5 b.)
Odborníci z české společnosti AŽD Praha dokončili v americkém Nashvillu zabezpečení železničního přejezdu s výstražníky ...

NEJdiskutovanější související články

Železničáři pohrozili stávkou kvůli zdanění režijních jízdenek (6x)
Sedm železničních odborových svazů dnes pohrozilo vyhlášením generální stávky kvůli zdanění zaměstnaneckých výhod, přede...
VIDEO: Problém výstavby obchvatu Frýdku-Místku se táhne řadu let (3x)
Výstavba obchvatu Frýdku-Místku je ožehavým tématem už od poloviny devadesátých let, kdy byla schválena takzvaná jižní v...
VIDEO: Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy (3x)
Stavba je součástí transevropské železniční sítě a IV. národního železničního koridoru Děčín státní hranice - Praha - Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice