KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Tunely    Podzemní technologické centrum na Letné

Podzemní technologické centrum na Letné

Publikováno: 17.9.2009, Aktualizováno: 6.10.2009 15:50
Rubrika: Tunely

Ke stavbě dopravního komplexu Blanka patří i vybudování pomocných objektů, které v tunelech zajistí bezpečný provoz. Prostorovou skladbou je největší a nejsložitější technologické centrum TG C 4, které bude ukryto ve skále pod obytnou zástavbou na Letné. V ulici Nad Královskou oborou už začal jednu z jeho dvou výdechových a nasávacích šachet razit tým
Ing. Pavla Kacíře ze střediska podzemí divize 1.

„V obou tunelových troubách musíme zajistit provozní a požární větrání,“ vysvětluje Ing. Miroslav Padevět z divize 2, který na Blance řídí ražené úseky stavby. „Potřebujeme pro ně celkem čtyři strojovny vzduchotechniky. Nejvýkonnější z nich je řešena mimo trasu tunelů v samostatném podzemním objektu TGC 4 pod ulicemi Na Výšinách, Havanská a Nad Královskou oborou.“

Složitý komplex podzemních staveb (vizualizace) zajistí požární a provozní větrání v převážné části ražených tunelů směrem k jejich portálu v Troji. Největší prostor zabere strojovna vzduchotechniky, která bude vyražena paralelně s trasou tunelů ve vzdálenosti asi 85 m od osy severní trouby. Bude 125 m dlouhá a plocha jejího výrubu se bude blížit 300 m2. Na jižním konci se do ní napojí vzduchotechnický tunel pro přívod čerstvého vzduchu do severní tunelové trouby, který bude zároveň sloužit jako dopravní cesta pro zavážení i výměny technologických zařízení. Do jižní tunelové trouby přivede čerstvý vzduch přes propojku tunel navazující na severní konec strojovny.

U něj bude umístěna i transformovna s rozvodnami. Do středu strojovny pak bude ústit tunel pro odvod znečištěného vzduchu, který bude s oběma tubusy komplexu Blanka propojen svislými šachtami. Na druhou stranu povede od strojovny asi 120 m dlouhý vzduchotechnický kanál zakončený 40m šachtou, která z podpovrchového nasávacího objektu v ulici Nad Královskou oborou zajistí do podzemí regulovaný přísun čerstvého vzduchu. Druhý 120 m dlouhý tunel odvede ze strojovny vzduch znečištěný, který projde přes výdechovou šachtu hlukovými filtry v nasávacím objektu a díky vysokému nadzemnímu komínu se tiše a nezávadně rozptýlí do vzduchu.

„Abychom dodrželi konečný termín celé stavby, pracovníci divize 1 začali hloubit v ulici Nad Královskou oborou první vzduchotechnickou šachtu o průměru 10 m. Vychází ze stavební jámy, do které bude vestavěna podpovrchová část nasávacího objektu,“ pokračuje Ing. Padevět. „Vzhledem k obtížně rozpojitelným letenským břidlicím, ve kterých naši lidé pracují, se neobejdou bez trhacích prací. Kolem staveniště je však hustá zástavba, a tak střílení omezili od 7 do 19 hodin, aby obyvatele nerušili. Metr šachty proto vyhloubí až asi za 2,5 dne.

Koncem srpna tak dosáhli hloubky 30 m. Ražba centra TGC 4 a vzduchotechnických tunelů mezi ní a dopravními tubusy bude zahájena až po vyražení a zajištění tunelů.“

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfaltové vozovky v tunelechAsfaltové vozovky v tunelech (82x)
V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobeto...
Nejdelší železniční tunel Březno v provozu (79x)
Zhruba před rokem byla zprovozněna na železniční trati Praha – Chomutov v traťovém úseku Březno u Chomutova &ndash...
Dálnice D3, úsek Usilné Hodějovice, tunel Pohůrka (43x)
Tunel Pohůrka je součástí stavby úseku dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, který svými návrhovými parametry respektuj...

NEJlépe hodnocené související články

Ejpovické tunely – průběh výstavbyEjpovické tunely – průběh výstavby (5 b.)
V závěru loňského roku byly do provozu uvedeny oba ejpovické tunely. Jako první byl dne 15. listopadu 2018 zprovozněn ji...
Tunel Čebrať v rámci budované dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – IvachnováTunel Čebrať v rámci budované dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová (5 b.)
Společnost OHL ŽS, a. s. realizuje jako vedoucí účastník sdružení se společností VÁHOSTAV-SK, a. s. téměř 15 km dálnice ...
Kolektor Hlávkův mostKolektor Hlávkův most (5 b.)
Kolektory mají v Praze bohatou tradici. Jejich výstavba byla zahájena v roce 1969 a k zásadnímu rozvoji došlo v devadesá...

NEJdiskutovanější související články

Votický železniční tunel – technické řešení a zkušenosti z výstavbyVotický železniční tunel – technické řešení a zkušenosti z výstavby (6x)
Hloubený dvoukolejný tunel Votický má v rámci České republiky hned několik prvenství. S délkou 590 m je nejdelším hloube...
Ejpovické tunely: historie projektové přípravy a současnost výstavbyEjpovické tunely: historie projektové přípravy a současnost výstavby (1x)
V současnosti probíhá realizace nejdelšího železničního tunelu v ČR, z katastru obce Kyšice mezi Ejpovicemi do Plzně. Pr...
Realizace tunelů 4. koridoru Votice – BenešovRealizace tunelů 4. koridoru Votice – Benešov (1x)
Příspěvek popisuje realizaci staveb dvoukolejných tunelů – Tomického I. a II., Olbramovického, Votického a Zahradn...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice