KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Odborná konference Hluk 2011: letos nově i o hluku z letecké dopravy

Odborná konference Hluk 2011: letos nově i o hluku z letecké dopravy

Publikováno: 2.4.2012
Rubrika: Zajímavosti

Již potřetí se sešli akademici, zástupci firem a představitelé státní správy na odborné konferenci HLUK . Tentokrát desátého listopadu loňského roku v Konferenčním centru Tower na Praze 4 a s podtitulem Snižování hlukových zátěží. Třetí ročník konference se zaměřil především na rizika hluku pro zdraví obyvatel a řešil možnosti snižování hlukových zátěží ze silniční, železniční a letos poprvé i letecké dopravy.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Správa železniční dopravní cesty. Pořadatelem akce byla opět společnost KONSTRUKCE Media, s. r. o., mediálním partnerem odborný časopis SILNICE ŽELEZNICE. Konference se zúčastnilo přes 80 odborníků.

Ze zdravotních důvodů nedorazil hlavní hygienik České republiky MUDr. Michael Vít. Účastníkům nicméně vzkázal, že je třeba vytvořit úplně novou legislativu. „Zapomeňme na to, že je v Česku nějaká legislativa, a udělejme nový předpis 3. tisíciletí, který umožní ochranu lidí – odborně, zdravotně a ekonomicky,“ napsal Vít. Dále zdůraznil, že je třeba zapojit občany do protihlukových akcí, protože práce na zákonu je během na dlouhou trať. „Při konstrukci zákona se bude přihlížet k záměrům Světové zdravotnické organizace a potáhne se napříč ministerstvy. Připomínky bude mít ministerstvo zdravotnictví, dopravy, životního prostředí, průmyslu a obchodu, školství a další. Je jasné, že jde o komplikovanou věc,“ dodal Michael Vít.

Ing. Tomáš Helmuth, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro komunální hluk, vystoupil s příspěvkem Zdravotní rizika expozice hluku a hygienické limity. „Neexistuje absolutní ochrana před hlukem, jen míra rizika. Interval přijatelného rizika, ve kterém se můžeme pohybovat, je mezi 30 a 70 decibely,“ sdělil Ing. Helmuth a pokračoval: „Musíme najít kompromis – hygienický limit – tedy mez bezpečného rizika, jehož překročení neznamená zdravotní následky. Na hluk si můžeme zvyknout, ale nemůžeme se na něj adaptovat.“

DRŽME HLUK NA MÍSTĚ
Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku z dopravy v praxi se věnovala Ing. Dana Potužníková z Národní referenční laboratoře pro komunální hluk při Zdravotním ústavu Ostrava. Podle Ing. Potužníkové má Česká republika dvě cesty, kterými se v oblasti hluku ubírat: buď rozprostřít hluk rovnoměrně po celé republice, nebo se snažit udržet hluk tam, kde je. Apelovala na využití druhé možnosti: „Udržme hluk tam, kde je, korigujme jej a ponechme si nezastavěné zelené plochy a místo za domem.“

O financování výstavby protihlukových stěn v železniční a silniční infrastruktuře pohovořil Ing. Jaroslav Krauter ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Řídíme se podle hygienických požadavků a protihlukové stěny jsou realizovány podle norem a technických předpisů. U silniční infrastruktury vše vychází ze sčítání silniční dopravy, které je každých pět let,“ řekl Krauter a zdůraznil: „Limitující jsou finanční rozpočty SFDI na jednotlivé roky. Finanční prostředky do SFDI klesají – v roce 2011 jsme měli k dispozici 64 miliard korun, pro rok 2012 se počítá s financováním ve výši 41 miliard korun.“

Vedoucí oddělení životního prostředí Správy železniční dopravní cesty Mgr. Bohumír Trávníček řekl: „V počtu kilometrů realizovaných protihlukových stěn jsme na třetím až čtvrtém místě na světě. V roce 1990 to bylo pouhých několik desítek kilometrů, nyní jsme již na 185 kilometrech,“ uvedl Trávníček, který hodnotil rovněž důležitou úlohu protihlukových valů, které jsou z pohledu pohlcování (bránění a omezování) hluku podobné jako protihlukové stěny, ovšem jsou blíže k přírodě. Nepůsobí tak násilně, na druhou stranu zase potřebují více prostoru. „Na všech fórech v Evropě, které se zabývají hlukem, zaznívá, že klíčový je hluk z automobilů a kolejových vozidel. Ten se velkou měrou podílí právě na zvýšeném hluku z dopravy. Pokud bychom „vypustili“ kompletně osobní automobilovou dopravu, hluková zátěž kolem silnic se nám rapidně sníží,“ řekl Trávníček.

Nízké protihlukové clony BRENS BARRIER – jako alternativní řešení hluku z kolejové dopravy v zastavěných aglomeracích – představil předseda představenstva firmy PROKOP RAIL, a. s. Jan Eisenreich. Tato nová technologie je realizována v souladu s heslem „Rychlost s tichostí“ a také zásadním způsobem minimalizuje zásah do krajiny – „Clonu, která má výšku 70 centimetrů, cestující ani neuvidí,“ sdělil Eisenreich.

VELOX – alternativní řešení protihlukových stěn – to bylo další téma informativní přednášky – tentokrát z úst představitele výrobce štěpkocementových desek, Ing. Josefa Volka. Ten zdůraznil snahu o realizaci stěny jako přírodního architektonického prvku, snadnou výměnu či opravu desek a v neposlední řadě bezproblémovou recyklaci.

O realizované zkoušce prostupu protihlukovými stěnami běžně dostupnými prostředky Hasičské záchranné služby SŽDC – na základě mnoha videozáznamů – hovořil Mgr. Filip Tupý, velitel jednotky PO České Budějovice.

Hlukové emise a vibrace v systému železnice – projekt NOVIBRAIL – byly tématem společné přednášky Ing. Lukáše Hejzlara (Výzkumný Ústav Železniční, a. s.), Ing. Michala Musila (Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice) a Ing. Lucie Phamové (VÚKV, a. s.). „Dominantním zdrojem hluku kolejového vozidla je hluk valení. Dále se jedná o hluk trakce, hluk dalších agregátů vozidla a aerodynamický hluk,“ sdělil Ing. Michal Musil.

Krátkým filmem na téma protihlukové panely z recyklovaného plastu pokračovala v řadě zajímavých příspěvků Ing. Ivana Hrazdilová, jednatelka společnosti Inprokom s. r. o. „Všechny panely prošly náročnými testy a splňují všechna kritéria pro umístění jak na pozemních komunikacích, tak na železnicích,“ informovala Hrazdilová a dodala: „Od roku 1995 jsme dodali a namontovali přes 165 000 m2 protihlukových panelů.“

NECHCEME VŠE PLATIT
V úvodu druhého bloku konference, věnujícímu se hluku ze silniční infrastruktury, vystoupil Ing. René Poruba, pověřený řízením ŘSD ČR. „My na ŘSD chápeme, že se na protihlukových opatřeních musíme podílet. Chápeme to zcela stoprocentně u nově budovaných přeložek a obchvatů. Podstatně méně však chápeme, že náš podíl na řešení historicky vzniklé staré hlukové zátěže je stoprocentní,“ sdělil Ing. Poruba a pokračoval: „I v sousedním Německu je v případě výměny oken za okna se zvýšenými akustickými parametry finanční účast obyvatel
60 % a účast státu 40 %. A to zmiňujeme jeden z velkorysejších evropských přístupů k řešení akustické problematiky!“

Následující přednáška se věnovala kauze Třemošná – přednesl ji Ing. Karel Horníček, vedoucí oddělení předinvestiční přípravy ŘSD ČR. Kauza Třemošná – konflikt nově vzniklé obytné zástavby situované v blízkosti nedávno otevřené přeložky silnice I/27 kolem obce Třemošná – je podle Horníčka typickým příkladem situace, kdy se developer rozhodne stavět obytnou zástavbu v blízkosti existující nebo připravované silniční trasy.

„Od územního plánu někdy očekáváme více, než nám může nabídnout,“ řekla MUDr. Libuše Polanská z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. „Setkáváme se často s tím, že v území u velké komunikace se nám „narodí“ nové rodinné domy, kdy nás o tom nikdo předem neinformoval,“ sdělila Polanská. „Hluková studie je jedna věc, praxe je jiná,“ řekla MUDr. Polanská.

„Negativní stanovisko k územnímu plánu způsobí to, že obytnou výstavbu dostaneme nejen od plánovaných komunikací, ale i od těch, které již máme,“ pronesla Mgr. Hana Jupová z Krajské hygienické stanice územního pracoviště Benešov. „Snažíme se bojovat za ŘSD i SŽDC. A dostáváme se tak mezi dvě obrovská mlýnská kola – na jedné straně to je ŘSD a SŽDC a na straně druhé obyvatelé dotčené části území,“ vysvětlila Jupová.

Závěr konference přinesl pohled do oblasti leteckého hluku. Ing. Libor Ládyš (EKOLA group, spol. s r. o.) se ve své přednášce věnoval hluku z leteckého provozu se zaměřením na konkrétní příklad Letiště Vodochody. V případové studii se zabýval způsoby postupů řešení, výsledků, možností ochrany obytné zástavby v okolí letiště i letiště samotného a vztahu leteckého provozu k platné legislativě ČR. „Na rozdíl od ostatních zdrojů hluku (silniční a železniční dopravy) má letecká doprava více stupňů volnosti svého pohybu. Proto výpočet i vlastní měření leteckého hluku má svá specifika a odlišnosti. Také možnosti eliminace tohoto zdroje hluku jsou ve větší míře odlišné od klasických opatření v pozemní dopravě,“ upřesnil Ládyš.

Professional Conference HLUK (NOISE) 2011 – This year also News about Air Traffic Noise
The third year of the professional conference HLUK with a subtitle Decreasing Noise Load took place on November 10, 2011 in the Conference Centre TOWER in Prague 4. It was dealing with the risks of noise on the health of the population; it discussed the option for decreasing noise loads not only from railway and road traffic but this year from the first time also from air traffic.

Foto: Ludmila Doudová

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Mediálním partnerem třetího ročníku odborné konference o hluku byl časopis SILNICE ŽELEZNICE.Ing. Karel Horníček, ŘSD ČRIng. René Poruba, ŘSD ČRIng. Jaroslav krauter, SFDILetošní konference se zúčastnilo přes osmdesát odborníků

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Řízení železniční dopravy 1. částŘízení železniční dopravy 1. část (139x)
Článek se ve dvou dílech zabývá řízením železniční dopravy. Problematika řízení železniční dopravy je v rámci jednotlivý...
Okružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatkyOkružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatky (119x)
V minulém roce médii proběhly informace typu, „kruhových objezdů je hodně“, „v některých případech jsou zbytečné a nesmy...
Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, HolešoviceNové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice (98x)
Dopravní liniová stavba Nové spojení byla navržena pro dosažení přestavby železničního uzlu Praha. Jejím cílem bylo zvýš...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – KolínOprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín (5 b.)
Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trat...
„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...
Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEAObchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA (5 b.)
Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v m...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (4x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice