KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Konference Železniční mosty a tunely letos již počtrnácté

Konference Železniční mosty a tunely letos již počtrnácté

Publikováno: 4.2.2009, Aktualizováno: 23.4.2009 22:42
Rubrika: Aktuality, Zajímavosti

Odborná konference konající se v Kongresovém centru v hotelu Olšanka v Praze 22. ledna podrobně mapovala oblast železničních mostů a tunelů, a to jak z pohledu investora, projektanta, stavitele či správce. Zajímavé příspěvky se zabývaly nejen mosty a tunely v České republice, ale poskytly prostor také zahraničním realizacím těchto železničních staveb, například tunel ve Španělsku či most přes dunajský kanál a zimní přístav ve Vídni.

Zahájení konference se ujali Ing. Tomáš Slavíček (obr. 2) z pořádající společnosti SUDOP PRAHA a.s., a Ing. Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.) (obr. 3). Jan Komárek zhodnotil rok 2008, ve kterém se společnost SŽDC, s.o. k 1. červenci stala na základě novelizovaného zákona č. 77/2002 Sb. oficiálně provozovatelem českých drah. „Pro nás to byl obrovský krok vpřed,“ uvedl Jan Komárek.

Konference se skládala ze tří bloků – první byl věnován mostům, druhý tunelům a třetí opět monitoroval mosty, tentokrát více z pohledu norem, oprav a rekonstrukcí.

Průvodcem první části konference zaměřené na mosty byl Ing. Tomáš Wangler (obr. 4), SUDOP PRAHA a.s. V příspěvku věnovaném železničnímu mostu přes dunajský kanál a zimnímu přístavu ve Vídni se Ing. Jan Svoboda a Ing. Vladan Michalík (obr. 4, 5), MCE Slaný, s.r.o., zabývali jak výrobou ocelové konstrukce mostu, tak technologií montáže. „Zajímavostí bylo, že celá sestava mostu o hmotnosti asi 2 200t byla spouštěna do definitivní polohy na čtyřech bodech,“ sdělil Ing. Michalík. O realizované stavbě Nové spojení pohovořili doc. ing. arch. Patrik Kotas, Ateliér designu a architektury, a Ing. arch. Petr Šafránek, Architektonický a projekční ateliér (obr. 10). Ukázali některé původní architektonické představy a jejich přenesení (či nepřenesení) do reality. Týkalo se to zejména korekcí architektonického pojetí, kdy některé byly prospěšné – hlavně pokud odrážely skutečné možnosti statického a technického řešení. Jindy byly úpravy architektonického řešení diskutabilní, jako např. změna nosných bran trolejového vedení – dle požadavku památkářů.

Druhou část, která byla zaměřena na tunely, uváděl Ing. Michal Gramblička, SUDOP PRAHA a.s. (obr. 4). Přestavbu železničního tunelu Jablunkovskému č. 2, který je součástí optimalizované trati st. Hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší, přiblížil Ing. Jiří Tesař, Subterra a.s., (obr. 16). Věnoval se zejména podrobnému popisu technického řešení tunelu, zmínil také mimořádnou událost, která se stala počátkem května minulého roku. Při provádění razicích prací zde totiž došlo k závalu v délce 7m. „Znalecké vyjádření k otázkám příčiny havárie tunelu zpracované prof. J. Aldorfem stanovuje jako příčinu havárie a závalu pouze faktory, které souvisejí s náhlou změnou přírodních geotechnických podmínek v místě havárie a v důsledku toho se vznikem zatěžovacího stavu ostění, který způsobil překročení jeho únosnosti,“ vysvětlil Ing. Tesař.

Moderování třetí části odborné konference se ujaly Ing. Blanka Karbanová a Ing. Anna Kodysová, MBA, SŽDC, s.o. S novou technickou legislativou v oblasti provádění ocelových konstrukcí seznámil přítomné Ing. Milan Kučera, SŽDC, s.o.(obr. 23). Normám byl věnován i další příspěvek, týkající se prostorového uspořádání otvorů mostních objektů přes vodní překážky (podle ČSN 73 6201:2008), který přednesl Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o. (obr. 24).

Podnětné setkání odborníků z dopravního stavitelství ukončil Ing. David Kmošek, SUDOP BRNO, spol. s r.o., popisem rekonstrukce původního mostu v místě křížení jednokolejné železniční trati Hrušovany – Brno. „Původní most byl tvořen atypickým (šikmým) provizoriem z IP nosníků. Z důvodu omezení rychlosti přes provizorium na 15 km/h a kvůli nevyhovujícímu uspořádání pod mostem byla navržena kompletní rekonstrukce – je budován zcela nový most o jednom poli o rozpětí 46 m. Ocelová nosná konstrukce je tvořena trámem vyztuženým obloukem a spodní stavba je založena plošně ,“ řekl Ing. Kmošek.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 - Pohled do sálu před začátkem konference.Obr. 2 - Konferenci zahájil Ing. Tomáš Slavíček; SUDOP PRAHA, a.s.Obr. 16 - Ing. Jiří Tesař, Subterra a.s.Obr. 17 - Ing. Ota Jandejsek, Stavební geologie - Geotechnika, a.s.Obr. 18 - Ing. Tomáš Plicka, MC-Bauchemie s.r.o.Obr. 19 - Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., VUT v Brně, FASTObr. 15 - Ing. Josef Hloušek, SŽDC, s.o.Obr. 20 - Ing. Jiří Nový, OŘ Subterra a.s.Obr. 21 - Ing. Petr Žákovec, SŽDC, s.o., SS PlzeňObr. 22 - Ing. Pavel Němec, Pontex spol. s.r.o.Obr. 23 - Ing. Milan Kučera, SŽDC, s.o., Oddělení železničních mostů a tunelůObr. 24 - Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o., OMTObr. 25 - Pavel Bulejko, ABM Mosty s.r.o., člen skupiny ABM EuropeObr. 14 - Ing. Jiří Chládek, CSc., z Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy pozval přítomné na konferenci Mosty 2009, v rámci letošního BVV.Obr. 13 - Jedna z vystavujích odborných firemObr. 12 - Časopis Silnice Železnice - mediální partner konference - byl oblíbeným čtivem. Na snímku Ing. arch. Petr Šafránek, Architektonický a projekční ateliér.Obr. 11 - O přestávkách probíhaly čilé debaty.Obr. 10 - Ing. arch. Petr Šafránek, Architektonický a projekční ateliér (první zleva); doc. ing. arch. Patrik Kotas, Ateliér designu a architektury (třetí zleva)Obr. 9 - Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Stavební fakulta ČVUT v PrazeObr. 3 - Přítomné účastníky konference přivítal generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.) Ing. Jan Komárek.Obr. 8 - Ing. David Kmošek, SUDOP BRNO, spol. s.r.o. (u řečnického pultu)Obr. 7 - Ing. František Peléšek; SŽDC, s.o., SDC BrnoObr. 6 - Ing. Martin Vašák; IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Obr. 4 - Ing. Jan Svoboda (na obr. zleva); MCE Slaný, s.r.o., Ing. Michal Gramblička, Ing. Tomáš Wangler - SUDOP Praha, a.s.Obr. 5 - Vladan Michalík, MCE Slaný, s.r.o. (na obr. zcela vlevo)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Řízení železniční dopravy 1. částŘízení železniční dopravy 1. část (189x)
Článek se ve dvou dílech zabývá řízením železniční dopravy. Problematika řízení železniční dopravy je v rámci jednotlivý...
Okružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatkyOkružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatky (100x)
V minulém roce médii proběhly informace typu, „kruhových objezdů je hodně“, „v některých případech jsou zbytečné a nesmy...
Řízení železniční dopravy – 2. částŘízení železniční dopravy – 2. část (69x)
Druhá část článku z oboru železniční dopravy, zabývajícího se konkrétně tématem jejího řízení, vysvětluje základní aspek...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – KolínOprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín (5 b.)
Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trat...
Praha bude mít další čtyřkolejný traťový úsek (5 b.)
Začíná přestavba důležité spojnice Prahy a Berouna podél řeky Berounky. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes sla...
„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (4x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice