KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Bezpečnost    Češi mají tendenci podceňovat rizika na stavbách

Češi mají tendenci podceňovat rizika na stavbách

Publikováno: 16.9.2016
Rubrika: Bezpečnost

Bezpečnost na staveništích je v západní a severní Evropě absolutní samozřejmostí a bezpečnost práce se začíná výrazně řešit i v rámci českých stavebních koncernů. Nechceme tím naznačit, že by se doteď zanedbávala, ale i firmy v České republice se snaží hledat nové cesty, jak maximálně zabezpečit lidi na stavbách. I proto jsme se rozhodli zařadit pravidelnou rubriku, která se bude bezpečností a ochraně zdraví pravidelně zabývat. Jako první nabízíme rozhovor s Ing. Jakubem Kolesárem, ředitelem odboru BOZP, Skanska a. s.

Liší se přístup k bezpečnosti u pozemních a dopravních staveb?
Přístup se určitě neliší, ani nemůže! Navíc, rizika jsou velmi podobná. Nejrizikovější práce – práce ve výškách, výkopové práce a pohybující se mechanizace existují u obou typů staveb.

Kdo vlastně zajišťuje bezpečnost, výhradně zhotovitel? Nebo se podílí a může pomoci projektant či investor stavby?
V první řadě je nutné správně plánovat. Podle legislativy je povinností investora jmenovat koordinátora BOZP (musí mít odbornou způsobilost), který spolupracuje s projektantem. Na projektu koordinátor pokračuje i ve fázi realizace, a pokud zhotovitel neplní povinnosti v oblasti BOZP, má povinnost informovat investora, který musí přijmout opatření k nápravě. Za stavbu je ale samozřejmě právně zodpovědný zhotovitel.

Dá se zlepšit bezpečnost už v rámci projektů? Kde vidíte možnosti pro zlepšení zajištění bezpečností lidí na stavbách? Mělo by se něco změnit v rámci legislativy?
Určitě se dá lepším plánováním a projektováním BOZP zlepšit. Dají se eliminovat budoucí rizika, ať už jinou organizací pracovních postupů výstavby, výběrem jiné technologie nebo dokonce výběrem kompetentního dodavatele. Už ve fázi plánování se totiž řeší také plán BOZP, který obsahuje opatření ke snížení rizik při výstavbě, takzvaná technická a organizační opatření. Pro změnu k lepšímu je ale nejdůležitější změna myšlení lidí, aby bezpečnost vnímali jako přidanou hodnotu a ne jako povinnost.

Jak se stavíte k bezpečnosti v rámci nadnárodní matky?
Je to celosvětově naše nejvyšší priorita, první z našich hodnot je „Záleží nám na životě“.

Přichází nějaké impulsy od samotných lidí z terénu? A nemají Češi tendenci podceňovat rizika? 
To je hlavní problém. Rizika se vědomě podceňují. Markantní to je v porovnání s ostatními zeměmi, kde Skanska působí, jinde je přístup diametrálně odlišný. Etalonem v přístupu k bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci je např. Anglie. Je to vidět i na přístupu a vnímání samotných dělníků. Takový dělník v Anglii se i při vykládce materiálu sám aktivně zajímá o bezpečné provedení úkonu, je zodpovědný za své zdraví, nechce skončit doma se zraněním. V Anglii se výchově o bezpečnosti věnují už na školách.

Jaká jsou podle vás největší rizika, se kterými jste se v praxi setkal?
Práce ve výškách. Nedůsledné dodržování navržených bezpečnostních opatření při práci ve výškách je bohužel nejčastější příčinou smrtelných nehod a vážných úrazů. Dále jsou velmi rizikové práce ve výkopech a doprava, ať už staveništní nebo osobní a veřejné doprava v nejbližším okolí stavby.

Jak moc můžete ovlivnit bezpečnost práce u subdodavatelů?
Výběrem a výchovou. Zapojujeme je do všech našich programů: Týdne bezpečnosti, Dnů bezpečnosti, bezpečnostních diskuzí (Safety toolbox talks) při ranním rozdělování práce a požadavky na bezpečnost práce jsou součástí smluv. Není to vždy jednoduché, protože třeba požadavky na OOPP máme přísnější než legislativa.

Skanska je velká nadnárodní firma s významným vlivem na odvětví, je-li bezpečnost vaší nejvyšší prioritou, jak tuto oblast rozvíjíte?
Sdílením zkušeností a odborníků mezi našimi jednotkami po světě a zaváděním inovací: jako první jsme na našich stavbách zavedli plošné používání systému Alsipercha pro jištění pracovníků při práci ve výškách, na Slovensku, v Bratislavě, máme na stavbě bytového domu poprvé instalovaný windshield, teď v létě testujeme použití chladicích vložek do přileb, minulý rok jsme testovali na vybraných stavbách chladicí mlžicí sprchy a podobně. A jak jsem už říkal, snažíme se tyto znalosti a zkušenosti předávat dál. Ať už našim dodavatelům, tak klientům a zákazníkům, a tam kde to dává smysl i široké veřejnosti.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Roman Wieczorek, EVP Skanska AB a prezident obchodní jednotky Skanska ČR a SR (první zprava) a Jakub Kolesár, ředitel BOZP (druhý zleva), v rozhovoru s Tomášem Kulveitem, technikem BOZP na stavbě D4 Skalka-křižovatka II/118

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čelKategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čel (37x)
Problematika snižování účinků nárazů na cestující při dopravní nehodě se dosud řešila převážně cestou optimalizace defor...
AŽD Praha je v Bělorusku opět úspěšná (29x)
Další významný kontrakt s Běloruskou železnicí uzavřel český výrobce a dodavatel řídicí a zabezpečovací techniky. Zabezp...
Hodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. částHodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. část (23x)
Železniční zabezpečovací technika je jednou z částí železničního systému, která se velkou mírou podílí na zajištění bezp...

NEJlépe hodnocené související články

Hodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. částHodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. část (5 b.)
Železniční zabezpečovací technika je jednou z částí železničního systému, která se velkou mírou podílí na zajištění bezp...
Jihočeský kraj zkontroloval přejezdy, značky zarostla vegetace (5 b.)
Jihočeský kraj zkontroloval 245 železničních přejezdů na silnicích druhé a třetí třídy, u téměř poloviny z nich zjistil ...
Dobré osvětlení zvyšuje viditelnost na silnicích o 30 % a snižuje možnost vzniku dopravních nehod (5 b.)
Z dopravních statistik vyplývá, že se během letních měsíců setkáváme s výrazným nárůstem nehodovosti. V průběhu června a...

NEJdiskutovanější související články

(Ne)zvratné osudy rozšiřují kampaň Nemyslíš – zaplatíš! Ministerstva dopravy ČR(Ne)zvratné osudy rozšiřují kampaň Nemyslíš – zaplatíš! Ministerstva dopravy ČR (1x)
V dubnu 2009 zahajuje Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s Českým sdružením obětí dopravních nehod a Organi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice