KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Jacura Martin Ph.D.

Ing. Jacura Martin Ph.D.

Články tohoto autora:

Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu

Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu
Publikováno: 28.12.2015

Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u koleje, určené k nastupování a vystupování cestujících (příp. pro manipulaci se zavazadly a zásilkami), je nedílnou součástí infrastruktury železničních stanic a zastávek v podstatě od samého počátku budování železničních drah, přesněji řečeno od zahájení železniční osobní přepravy. Významnou revolucí v typologii nástupišť se s...

Celý článek zde

Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání díl 2: současné trendy v navrhování výpravních budov

Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání díl 2: současné trendy v navrhování výpravních budov
Publikováno: 19.12.2014

S ročním odstupem se vracíme k problematice výpravních budov, v návaznosti na první díl otištěný v čísle 5/2013, jehož základním smyslem bylo popsat vývojová období koncepce navrhování výpravních budov a zamyslet se nad tím, jak se vyvíjely požadavky na jejich členění a uspořádání. Vývoj však jde stále kupředu a požadavky technologické, cestujících i dalších uživatelů se za posledních dvacet let především v tuzemsku výrazně změnily a přiblížily s...

Celý článek zde

Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky

Publikováno: 6.1.2014

Příspěvek je zaměřen na problematiku hluku ze železniční dopravy a jeho cílem je představení metodiky, která bude hlavním z výstupů projektu „Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků“. Metodika se zabývá stanovením korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku. Úvodem příspěvku jsou zmíněny důvody vedoucí ke vzniku metodiky, za níž následuje část věnovaná způsobu z...

Celý článek zde

Hluk ze železniční dopravy – porovnání účinku pasivních protihlukových opatření

Hluk ze železniční dopravy – porovnání účinku pasivních protihlukových opatření
Publikováno: 3.1.2014

Příspěvek je zaměřen na problematiku hluku ze železniční dopravy. Úvodem jsou zmíněny hlavní zdroje hluku z tohoto druhu dopravy, spolu se shrnutím platné legislativy. Následuje vlastní metodika měření, doplněná o ukázky z měření v konkrétních lokalitách. V diskusní části příspěvku jsou změřená data statisticky vyhodnocena. V závěru jsou pak získaná data shrnuta a jsou vyslovena doporučení pro návrh i údržbu železniční infrastruktury....

Celý článek zde

Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnost

Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnost
Publikováno: 27.12.2013

Na železniční síti České republiky se nachází více než 2 000 výpravních budov. Některé z nich byly vybudovány v posledních dvou desetiletích, nicméně jejich drtivá většina pochází z období výstavby železničních tratí. Část těchto budov prošla rekonstrukcí, byť s různě velkou mírou velkorysosti a nadčasovosti, přesto však většina z nich je svým uspořádáním stále poplatná době vzniku a technický stav mnohých budov je na hranici únosnosti. Smyslupln...

Celý článek zde

Kategorizace přestupních uzlů se zapojením železniční dopravy

Publikováno: 9.1.2012

Přestupní uzly tvoří mezi páteřní, zpravidla železniční, a navazující veřejnou hromadnou dopravou jeden ze základních stavebních kamenů systému dopravní obsluhy regionu. Jejich uspořádání předurčuje charakteristiku přestupní vazby a z ní plynoucí kvalitativní i kvantitativní parametry. Dojem z přestupního uzlu spoluutváří celkové vnímání systému dopravní obsluhy v očích uživatele. Přestože je každý reálný přestupní uzel originál, je nutné pro pot...

Celý článek zde

Požadavky na zařízení pro osobní přepravu na železnici

Požadavky na zařízení pro osobní přepravu na železnici
Publikováno: 29.5.2010, Aktualizováno: 1.6.2010 14:53

Zařízení pro osobní přepravu na železnici (nástupiště, přístupové komunikace na nástupiště, podchody/nadchody, přístřešky a prostory pro vyčkávání) představují pro cestující veřejnost rozhraní mezi cestou vlakem a okolním světem. Patří k jedněm z nejcitlivěji vnímaných součástí železniční trati a i podle jejich stavu hodnotí veřejnost železniční dopravu jako systém. Z tohoto důvodu je při rekonstrukcích a modernizačních pracích zapotřebí věnovat ...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice