KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Apeltauer Jiří

Ing. Apeltauer Jiří

Články tohoto autora:

Stanovení interakční vzdálenosti vozidel z empirických dat

Publikováno: 20.2.2018

Teorie dopravního proudu jako samostatná disciplína vznikla nedlouho po nástupu automobilizmu na přelomu 19. a 20. století. Jako definitivní počátek můžeme pravděpodobně označit rok 1933 kdy na 13. výročním setkání Highway Research Board přednesl svoje výsledky Bruce D. Greenshields [8] a položil tak základy makroskopických modelů dopravního proudu, když definoval hustotu, intenzitu a rychlost dopravního proudu. Brzy se však ukázalo, že tyto agre...

Celý článek zde

Vliv třídy rozdělení časových odstupů na kapacitu neřízených křižovatek

Vliv třídy rozdělení časových odstupů na kapacitu neřízených křižovatek
Publikováno: 30.11.2017

Při výpočtu kapacity neřízených křižovatek se v současnosti hojně využívá metoda kritických časových odstupů, která je v tuzemsku rovněž východiskem příslušných technických podmínek. Metoda se začala rozvíjet už v polovině minulého století a lze ji demonstrovat na jednoduchém modelu křížení dvou jednopruhových komunikací na obr. 1 [1]....

Celý článek zde

Analýza mikrostruktury dopravního proudu s využitím standardních empirických dat

Analýza mikrostruktury dopravního proudu s využitím standardních empirických dat
Publikováno: 1.2.2017

V současnosti používané nástroje pro mikroskopické modelování dopravního proudu a jeho následnou simulaci jsou už poměrně letité. Nejrozšířenější nástroj PTV VISSIM je založen na Wiedemannově modelu, poprvé publikovaném v roce 1974 [1]. Jeho největší konkurenta, mikroskopický model dopravy v nástroji AIMSUN, pohání Gippsův model z roku 1981 [2]. Donedávna poměrně rozšířené, ale v poslední době již ustupující nástroje rodiny Paramics pak pracují s...

Celý článek zde

Analýza mikrostruktury dopravního proudu metodami teorie náhodných matic

Publikováno: 28.8.2015

Přírodní vědy se s oblibou samy prezentují jako ostrůvky racionálního uvažování v dnešním postmoderním světě. Přesto se ani jim nevyhýbají některé pověry. Za jednu z takových přírodovědných chimér lze označit představu, že zdařilý matematický model libovolného systému, který věrně popisuje jeho vlastnosti, umožňuje spolehlivou předpověď dalšího vývoje systému jako celku. Ještě dnes se můžeme setkat s tvrzením, že na těchto jednoduchých principech...

Celý článek zde

Turbo‑okružní křižovatky v České republice

Turbo‑okružní křižovatky v České republice
Publikováno: 21.11.2014

Stále ještě poměrně novým typem okružních křižovatek v České republice jsou turbo‑okružní křižovatky (někdy též označované jako spirálové nebo spirálovité). Jedná se o speciální uspořádání okružní křižovatky se dvěma a více jízdními pruhy, od kterého si slibujeme vyšší bezpečnost a kapacitu než od klasických okružních křižovatek se dvěma a více jízdními pruhy. Výhodou turbo‑okružní křižovatky je způsob vedení jízdních pruhů na okružním pásu křižo...

Celý článek zde

Aplikace počítačového vidění v dopravním inženýrství

Aplikace počítačového vidění v dopravním inženýrství
Publikováno: 7.5.2014

Článek v úvodu stručně shrnuje teorii počítačového vidění, základní principy detekce objektu v obraze a postup vyhodnocení jednotlivých pixelů. V další části je popsán postup získání vhodného videozáznamu a praktická aplikace teoretických principů představených v úvodu. Výsledkem aplikace těchto principů je získaní trajektorií vozidel v čase a O/D matic....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice