KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Společnost MAN Nutzfahrzeuge oficiálně otevřela nový montážní závod u Krakova

Společnost MAN Nutzfahrzeuge oficiálně otevřela nový montážní závod u Krakova

Publikováno: 14.11.2007, Aktualizováno: 23.11.2008 21:49
Rubrika: Aktuality, Doprava

Společnost MAN Nutzfahrzeuge oficiálně otevřela v Polsku nový montážní závod těžkých nákladních a užitkových vozidel v Niepolomici blízko Krakova. Slavnostní ceremonii bylo přítomno na 500 velmi významných hostů, mezi nimi nechyběli zástupci vysoké politiky z Polska i Německa, zaměstnanci MAN a reprezentanti společností, které se podílely na realizaci projektu. V zahajovacím projevu předseda představenstva MAN Nutzfahrzeuge pan Anton Weinmann přivítal kromě jiných též předsedu dozorčí rady MAN Group honorárního profesora Dr. techn. h. c. Dipl. Ing. ETH Ferdinanda K. Piëcha a předsedu představenstva MAN AG pana Håkana Samuelssona.

V projevu pan Weinmann podtrhl skutečnost, že Polsko se stalo jedním z hlavních pilířů strategie mezinárodního rozvoje společnosti MAN Nutzfahrzeuge: „Vyrábíme nízkopodlažní autobusy ve Starachowicích, městské autobusy v Poznani a nyní i těžká nákladní vozidla v Niepolomici. Každý druhý velký logistický operátor v Polsku nyní pracuje s našimi produkty.“ Pan Weinmann adresoval slova díků speciálně starostovi města Niepolomice panu Stanislawu Kracikovi, který podporoval projekt stavby závodu od samotného počátku. Po projevu předsedy představenstva MAN Nutzfahrzeuge, novou továrnu posvětil arcibiskup krakovský Stanislaw Dziwisz.

Výroba těžkých nákladních vozidel MAN s celkovou hmotností nad 16 t
V nové továrně v blízkosti Krakova jsou vyráběna těžká nákladní vozidla s celkovou hmotností převyšující 16 t, jde především o modely řady MAN TGA WW (World Wide). První předsériová vozidla sjela z montážní linky v polovině roku. Nyní byla v továrně zahájena regulérní sériová výroba. Se čtyřmi stovkami zaměstnanců vyrobí v Niepolomici do konce roku 2007 na 4.000 kusů těžkých nákladních vozidel. Továrna je projektována na roční výrobní kapacitu 15.000 kusů vozidel při jedné pracovní směně. Do poloviny roku 2010 stoupne stav zaměstnanců nového montážního závodu na 650 pracovníků.

MAN

Pilíř strategie mezinárodního růstu MAN
Nový montážní závod hraje ve strategii mezinárodního růstu MAN jednu z klíčových rolí. „Předpokládáme nadprůměrný růst trhů v zemích východní Evropy a v CIS zemích (země nezávislého společenství – Rusko a okolní trhy) a samozřejmě se chceme na tomto růstu také podílet“, řekl Lars Wrebo, výrobní ředitel MAN Nutzfahrzeuge Group, při slavnostním otevření. Vozidla, která jsou v Krakově vyráběna plně odpovídají požadavkům zmíněných trhů. Jejich jednotlivé komponenty jako jsou nápravy, kabiny či motory jsou dodávány přímo z výrobní sítě MAN z Německa či Rakouska.

Nová továrna je třetí výrobní místo MAN v Polsku
Vedle autobusových továren ve Starachowicích a v Poznani je továrna v Krakově třetí polskou výrobní společností provozovanou MAN Nutzfahrzeuge. Rozhodnutí vybudovat továrnu v Krakově padlo po důkladné analýze v níž hlavní roli hrály faktory jako je úroveň vybudované infrastruktury, ceny za výkony, schopnosti pracovních sil a úroveň obecné industrializace. „Rozhodujícím bodem bylo nalezení správné rovnováhy mezi náklady na logistiku výroby a samotnou cenou pracovní síly. Krakov je z tohoto pohledu naše geografické optimum“, vysvětlil Dr. Marc Sielemann, generální ředitel MAN Trucks Sp. Z o.o. Krakov a zároveň generální manažer projektu výstavby nového montážního závodu. Shrnul tak, a ocenil velmi dobré zkušenosti, které společnost MAN Nutzfahrzeuge má se svými výrobními závody v Polsku. Dnes MAN zaměstnává v Polsku téměř 4000 odborníků a dělníků.

Nový montážní závod v Niepolomici u Krakova
Nový montážní závod společnosti MAN Nutzfahrzeuge u Krakova byl vyprojektován a postaven v rekordně krátké době: pouze dva roky trvalo od prvního rozhodnutí o lokalitě v srpnu 2005 přes položení základního kamene v červnu 2006 až po náběh sériové výroby v červenci 2007. Na 142 hektarech vyrostl závod zabírající zhruba 250.000 m2 (z čehož je zhruba 78.000 m2 kryté plochy), který ustanovil nové standardy nejmodernějších metod řízení výroby. Investice si vyžádala zhruba 100 milionů Eur.

MAN

Podpora komunikace mezi pracovníky
Otevřený, spolehlivý, inovativní a dynamický: to je nový montážní závod u Krakova, stejné principy vyjadřuje rovněž architektura vlastní stavby. „Od samotného počátku usilujeme o vytvoření průhledné a přátelské atmosféry v níž se naši zaměstnanci mohou cítit uvolněně. Nakonec, oni zde neprožívají zrovna bezvýznamnou část svého dne“, řekl při příležitosti sumarizace cílů architektonického řešení továrny Dr. Marc Sielemann, generální ředitel společnosti MAN Trucks Z o.o. a generální manažer projektu výstavby nového montážního závodu.
Administrativní kanceláře jsou odděleny od výrobních prostor pouze sklem. Stejně jako jsou místa řízení výroby přímo zakomponována do prostor montáže. Takové blízké spojení podporuje možnosti a úroveň přímé komunikace mezi pracovníky.

MAN Nutzfahrzeuge: velmi dobré zkušenosti v Polsku
Rozhodnutí ve prospěch Krakova bylo výsledkem dlouhodobého výzkumu a prověrek. „Každý týden jsme velmi pečlivě hodnotili různé lokality ve východní Evropě, které by připadaly v úvahu pro naše plány“, vysvětlil Dr. Marc Sielemann. Infrastruktura, ceny, schopnosti pracovních sil, právní podmínky a rozvoj průmyslu, to byly hlavní faktory pro naše rozhodování. „Rozhodující nakonec bylo nalezení rovnováhy mezi náklady na logistiku a cenou pracovní síly. Krakov je naše geografické optimum“, pokračoval. Dalším důležitým faktorem bylo to, že společnost MAN Nutzfahrzeuge již měla velmi dobré zkušenosti s řízení svých polských továren ve Starachowicích a v Poznani.

Systematický výběr pracovních sil
V současnosti pracuje v novém závodě u Krakova na 400 zaměstnanců včetně odborníků z Německa. Nejpozději v polovině roku 2010 zde bude MAN Nutzfahrzeuge zaměstnávat na 650 odborníků a dělníků.
„Techniku si můžete koupit, ale továrna žije právě zaměstnanci. Jsme velmi rádi, že jsme ty správné kolegy našli právě v tomto regionu“, říká Dr. Marc Sielemann. Pro naplnění nového závodu kvalitními pracovníky byl vyvinut systematický výběr pracovních sil zahrnující pohovory, testy a skupinové simulace, které odhalily celou řadu informací o schopnostech budoucích pracovních týmů a kvalifikaci jednotlivých zájemců o zaměstnání.
Cílem všeho snažení v Krakově je dosažení a ustanovení obvyklé MAN kultury. Zaměstnanci průběžně přispívají ke zlepšení výrobní produktivity, zvyšují efektivitu práce a přispívají ke zlepšení pracovního prostředí. Také z tohoto důvodu první noví polští specialisté prošli tříměsíčním školením v Německu, aby se připravili a kvalitativní standardy MAN.

Důležitá součást strategie mezinárodního růstu
Závod u Krakova hraje důležitou roli ve strategii mezinárodního růstu značky MAN, rozšiřuje výrobní možnosti celé skupiny. Jedna z nejmodernějších továren na světě je projektována na roční kapacitu 15.000 těžkých nákladních vozidel v rámci jedné výrobní směny. Komponenty jako jsou nápravy, kabiny a motory jsou do Krakova dodávány přímo z výrobní sítě MAN v Německu či Rakousku.
Již při plánování nové továrny MAN Nutzfahrzeuge byl brán ohled na možnou budoucí expanzi kapacit. Ze 142 hektarů je nyní využito zhruba 25.
Nový montážní závod MAN Nutzfahrzeuge v Polsku bude vyrábět především těžká nákladní vozidla řady MAN TGA WW (World Wide) pro uspokojení požadavků trhů východní Evropy, států nezávislého společenství (CIS) a krajin středního východu. V Krakově budou vyráběny všechny varianty těžkých nákladních vozidel. Geografická blízkost atraktivním trhům byla dalším faktorem, který převážil rozhodnutí ve prospěch právě Krakova. S náběhem sériové výroby v září plánuje továrna do konce letošního roku vyrobit na 4000 kusů vozidel.

Sdílení nejlepších výrobních zkušeností: výrobní proces byl testován v Německu
Výrobní proces v nové továrně je podobný těm, které standardně probíhají v Mnichově a v Saltzgitteru. „Pro naše německé továrny to byla možnost odzkoušet některé nové metodiky. Všechny potenciální výrobní situace jsme totiž testovali v našich dvou německých závodech než jsme je exportovali do Polska“, vysvětlil Dr. Sielemann.
Žádné experimenty, speciálně ne v náběhové fázi sériové výroby, ale výroba na úrovni nejvyšších standardů MAN rovnou od samotného začátku – to bylo motto. „Sdílení nejlepších výrobních zkušeností mezi našimi jednotlivými továrnami, to je naše filozofie i pro budoucnost“, pokračoval Dr. Sielemann.

Vysoce efektivní logistický a montážní proces
Nová továrna MAN Nutzfahrzeuge u Krakova byla projektována v souvislosti s nejmodernějšími metodikami řízení strojírenské výroby. Vysoce efektivní systém logistiky a montáže zajišťuje výrobu podle vysokých standardů MAN včetně dosažení vysoké úrovně efektivity práce.
V nové továrně je 80 % dílů k montáži dodáváno na pracoviště přímo z vykládkových ramp, kde se neustále pohybují prázdné a plné kontejnery. Speciální dopravníky dopravují kontejnery přímo na místo určení montáže jednotlivých komponentů. Výhodou takového systému logistiky je, že pouze 20 % součástí k montáží je skladováno.
V montážní hale je materiál rozvážen „vláčky“ s předem stanovenými zastávkami. Ty putují mezi jednotlivými stanovišti a přiváží plné a odváží prázdné kontejnery. Pouze velké komponenty jako jsou celé kabiny vozidel jsou k montážním stanovištím dopravovány po „vlastní ose“ s využitím speciálních pojezdů.

Princip „tažení“ materiálu při jeho distribuci
V logistice navážení součástí k montáži na jednotlivá stanoviště je využito Kanban principu „dvou kontejnerů“. V okamžiku kdy je první kontejner se součástkami prázdný je vyzvednut operátorem příslušného rozvážkového zařízení. V tom okamžiku je rovněž naskenována Kanban karta poskytují základní informace nutné z vydání dalšího plného kontejneru. V mezičase dodání dalších součástí, montážní stanoviště pracuje s díly v druhém přistaveném kontejneru. Jednoduchý princip přináší kýženou efektivitu a zaručuje nepřetržitost montáže.

Nejmodernější systémy řízení, životnímu prostředí přátelská lakovna
Vedle nejmodernějších logistických systémů pracuje nová továrna rovněž s vysoce efektivními metodami řízení strojírenské výroby. Montované vozidlo je dopravováno z jednoho stanoviště na druhé automatickým přepravním systémem, který s pomocí elektronické kontroly základních parametrů zajišťuje konstantní kvalitu výroby.
Továrna u Krakova dbá rovněž na vysoké standardy co se týká udržení dobré úrovně životního prostředí. Všechny podvozky jsou v moderní lakovně ošetřeny vodou ředitelnými laky.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zeleň a rozhled na pozemních komunikacíchZeleň a rozhled na pozemních komunikacích (146x)
Bezpečnost je v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích jedno z nejčastěji skloňovaných slov. Bohužel se v souv...
Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacíchProblematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích (93x)
Strojírenství a průmysl mají v České republice dlouholetou tradici. Zmíněná odvětví produkují často výrobky, které svými...
Turbo‑okružní křižovatky v České republiceTurbo‑okružní křižovatky v České republice (79x)
Stále ještě poměrně novým typem okružních křižovatek v České republice jsou turbo‑okružní křižovatky (někdy též označova...

NEJlépe hodnocené související články

Praha bude mít další čtyřkolejný traťový úsek (5 b.)
Začíná přestavba důležité spojnice Prahy a Berouna podél řeky Berounky. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes sla...
Vlaky na Teplicku zrychlí, lidé z Litvínova získají přímé spojení s krajskou metropolí (5 b.)
Železnice v podkrušnohorské oblasti Ústeckého kraje projde v následujícím období výraznou proměnou. Správa železniční do...
Nepodlehli jsme mámení a stavíme se ziskemNepodlehli jsme mámení a stavíme se ziskem (5 b.)
Skanska prošla v posledních třech letech rozsáhlými změnami, které mají firmu připravit na dlouhodobou prosperitu. Jak s...

NEJdiskutovanější související články

Nepodlehli jsme mámení a stavíme se ziskemNepodlehli jsme mámení a stavíme se ziskem (1x)
Skanska prošla v posledních třech letech rozsáhlými změnami, které mají firmu připravit na dlouhodobou prosperitu. Jak s...
Český vynález přináší revoluci do stavebnictví. Skanska začala používat recyklovaný betonČeský vynález přináší revoluci do stavebnictví. Skanska začala používat recyklovaný beton (1x)
Zbytky ze zdemolovaných staveb představují až polovinu všech odpadů vyprodukovaných v České republice. Kameniva, které j...
Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacíchProblematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích (1x)
Strojírenství a průmysl mají v České republice dlouholetou tradici. Zmíněná odvětví produkují často výrobky, které svými...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice