KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2011    Odborná konference Doprava v Praze řešila aktuální problémy městské dopravy v metropoli

Odborná konference Doprava v Praze řešila aktuální problémy městské dopravy v metropoli

Publikováno: 23.9.2011
Rubrika: 2011

„Žádné velké město nedokázalo vybudovat takový dopravní systém, který by neměl negativní dopady, ať již v podobě dopadů na životní prostředí nebo kongesci. Cílem Prahy je mít funkční systém, který zajistí kvalitní mobilitu všem občanům a obyvatelům s minimálními negativními dopady, ne systém, který umožní neomezenou mobilitu za jakoukoliv cenu,“ řekl Ing. Karel Březina, 1. náměstek primátora, který nad odbornou konferencí konanou v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2011 převzal osobní záštitu.

Odborná konference DOPRAVA V PRAZE proběhla v PVA EXPO Letňany 21. září 2011. Akci moderoval Ing. Pavel Švagr, dopravní expert, který na úvod řekl: „ Všichni chceme dopravu klidnou, bezpečnou, ale i komfortní.“ Konference se zúčastnilo mnoho významných osobností a odborníků z oblasti dopravy a projednávala se velmi aktuální témata:

Praha dopravní / Ing. Karel Březina, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy
„Dopravní Praha má dva unikáty, jednak stavíme sami ze zdrojů města komplex metra a městského okruhu a jednak to realizujeme současně,“ řekl Březina.

Aktuální stav hlavních oborů ve stavebnictví / Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
„Jsme jedinou ekonomikou v Evropě, která brutálně škrtá investice do dopravní infrastruktury. To, že se dnes úplně zastavila příprava staveb je předzvěstí toho, že – když vezmeme přípravu staveb, která obvykle trvá 9 až 13 let – budeme za několik let na sebe akorát koukat, protože nebudeme mít co stavět, “ sdělil Matyáš.

Zásadní priority v krátkodobém horizontu Dopravního podniku hl. m. Prahy / Ing. Martin Dvořák, generální ředitel
Jestliže se stá v době ekonomické krize chová tak, že škrtá investice, boří „hladové zdi“, je to velice problematické… Není lepší, než se rychle rozhodnout a škrtat, co se dá, diskutovat o tom, jak peníze získat a hledat je i v soukromé sféře?“ řekl Dvořák.

Dopravní stavby a ČKAIT / Ing. Pavel Křeček, předseda, ČKAIT
„Praha udělala ohromný krok vpřed, co se týká pražské hromadné dopravy,“ řekl Křeček.

Problémy pražské dopravy v evropské metropoli /doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., dopravní expert, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

Problémy pražské dopravy a priority řešení / Ing. Jaroslav Mach, Odbor dopravy, Magistrát hl. m. Prahy

Územní plán a doprava v Praze / Ing. Marek Zděradička, vedoucí Odboru infrastruktury, Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Pražský okruh – aktuální stav / Ing. Jiří Mayer, ředitel, ŘSD – závod Praha

Jsou PPP projekty řešením pro pražskou dopravu? / Jakub Slavík, MBA, technický ředitel, PRO-SERV
„ PPP je užitečný koncept všude tam, kde lze přirozené schopnosti soukromého sektoru využít pro veřejné služby – ne poslední zoufalé východisko pro přetížený veřejný rozpočet,“ sdělil Slavík.

„Koncept PPP lze využít také pro městské dopravní systémy. V zahraniční existují úspěšné i neúspěšné příklady, z obou se lze poučit pro pražskou dopravu,“ dodal Slavík.

Koncepce rozvoje pražské MHD / Ing. Jiří Došlý, Dopravní podnik hl. m. Prahy
„K zásadám koncepce rozvoje pražské MHD patří posilování dopravní integrace, rozvoj sítě metra a tramvajových tratí, budování nových železničních zastávek a záchytných parkovišť P+R, zajištění optimálních přestupních vazeb a bezbariérovost,“ sdělil Došlý.

S jedinou jízdenkou po Praze i středních Čechách? / Pavel Procházka, pověřený řízením ROPID
 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Na konferenci se sešli významné osobnosti (zleva) Ing. Václav Matyáš, prezident SPS, Ing. Martin Dvořák, generální ředitel Dopravního podniku a Ing. Karel Březina, 1. náměstek primátora (foto: Ludmila Doudová).Pohled do sálu (foto: Ludmila Doudová).Moderátorem konference byl Ing. Pavel Švagr (foto: Ludmila Doudová).Praha neslouží jenom Pražanům, ale každému občanu České republiky, sdělil 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Karel Březina (foto: Ludmila Doudová).Svaz podnikatelů ve stavebnictví nevidí současnou situaci v rámci výstavby pozemního a dopravního stavitelství vůbec pozitivně. Na snímku Ing. Václav Matyáš, prezident SPS (foto: Ludmila Doudová).Naopak generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Ing. Martin Dvořák byl do budoucna, co se týká situace v pražské dopravě,  velmi optimistický (foto: Ludmila Doudová).Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT kritizoval výstavbu některých objektů v Praze - Staví se zbytečné objekty, které uspokojí pouze ego určitého architekta, řekl (foto: Ludmila Doudová).Celkový pohled na konferenční sál (foto: Ludmila Doudová).Účastníci konference měli k dispozici odborné podklady k tématu (foto: Ludmila Doudová).

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Trasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobuTrasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobu (35x)
Od druhé poloviny minulého století se celosvětově zaznamenává výrazný a stále vzrůstající přesun venkovského obyvatelstv...
Silnice z Hradce Králové do Náchoda bude u Dolan uzavřena od středy (30x)
Hlavní silniční tah z Hradce Králové do Náchoda a na hranici s Polskem bude v úseku mezi Dolany a Svinišťany zcela uzavř...
„PPP projekty jsou jedním z nejtransparentnějších konceptů pořizování veřejné infrastruktury“„PPP projekty jsou jedním z nejtransparentnějších konceptů pořizování veřejné infrastruktury“ (28x)
říká Igor Snopek, předseda řídicího výboru Asociace PPP ze společnosti Skanska ID....

NEJlépe hodnocené související články

Boží Dar chystá opravu silnice na Klínovec a nové inženýrské sítě (5 b.)
Boží Dar chystá rekonstrukci silnice na Klínovec, a to v úseku od křižovatky na Vejprty až na nejvyšší vrchol Krušných h...
ŘSD uvede do provozu část křižovatkyDobrovského - Svitavská radiála v Brně (5 b.)
Týden před vánocemi brněnský závod Ředitelství silnic a dálnic ČR významně uleví dopravní situaci v moravské metropoli. ...
Čtyři jednosměrné ulice v Pardubicích jsou cyklistům obousměrné (5 b.)
Čtyři jednosměrné ulice v Pardubicích se cyklistům otevřely v obou směrech. Jsou to Sezemická, Jindřišská a dvě krátké u...

NEJdiskutovanější související články

Trasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobuTrasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobu (7x)
Od druhé poloviny minulého století se celosvětově zaznamenává výrazný a stále vzrůstající přesun venkovského obyvatelstv...
Evropské peníze na další velký dopravní projekt (4x)
Řídící orgán Operačního programu Doprava dosáhl prosazení dalšího velkého železničního projektu u Evropské komise. V min...
Mladí architekti navrhli novou podobu brněnského nádraží v centru (2x)
Skupina mladých architektů navrhla novou podobu brněnského železničního nádraží při zachování jeho polohy v centru. Před...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice