KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Doc. Ing. Foglar Marek PhD.

Doc. Ing. Foglar Marek PhD.

Články tohoto autora:

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje
Publikováno: 27.12.2019

Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně, kterou provádí Metrostav a. s., divize 4 ve sdružení s BeMo Tunnelling. Ocelovou konstrukci mostu vyrábí divize 3 Metrostavu. Investorem je DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs‑ und ‑bau GmbH)....

Celý článek zde

Metodika posouzení kombinované odezvy konstrukce a koleje

Publikováno: 4.5.2016

V rámci výzkumného úkolu Technologické agentury ČR číslo TA03031099 „Optimalizace návrhu staveb dopravní infrastruktury s ohledem na zvýšení jejich trvanlivosti a bezpečnosti provozu“ byla vytvořena certifikovaná „Metodika posouzení kombinované odezvy konstrukce a koleje“. Tato metodika poslouží jako základ tvorby MVL 150. Článek dává základní úvod do tohoto dokumentu, který je volně k dispozici ke stažení na stránkách FSV ČVUT....

Celý článek zde

Měření interakce konstrukce se zeminou během výstavby SO 63-20-02 Nový železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora

Měření interakce konstrukce se zeminou během výstavby SO 63-20-02 Nový železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
Publikováno: 6.5.2014

Příspěvek prezentuje uspořádání a průběh měření interakce konstrukce se zeminou během výstavby SO 63-20-02 Nový železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora. Na mostě byla osazena čidla pro měření zemních tlaků a byly měřeny deformace přesypané prefabrikované železobetonové klenby....

Celý článek zde

Provozní měření bezstykové koleje na mostě v km 7,810 trati Ústí n. L. – Most přes dálnici D8 v km 80,778

Provozní měření bezstykové koleje na mostě v km 7,810 trati Ústí n. L. – Most přes dálnici D8 v km 80,778
Publikováno: 5.5.2014

Příspěvek představuje uspořádání, průběh a vybrané předběžné výsledky provozního měření bezstykové koleje na mostě v km 7,810 trati Ústí nad Labem – Most přes dálnici D8 v km 80,778 prováděném 19–20/9/2013. Na mostě byla měřena změna napětí v bezstykové koleji vlivem běžného provozu a změny teploty, následně byly provedeny zkušební jízdy lokomotiv zaměřené na odezvu bezstykové koleje při brzdění a rozjezdu....

Celý článek zde

Lávka pro pěší přes Vydru

Lávka pro pěší přes Vydru
Publikováno: 3.6.2013

Nová lávka přes Vydru nahrazuje stávající nevyhovující lávku u bývalé Hálkovy chaty. Novostavbou se místo překročení Vydry přesunulo o cca 600m proti toku a proud návštěvníků se tak vyhne pěšinám v 1. zóně Národního parku Šumava; turisté se budou pohybovat po zpevněné cestě Antýgl – Turnerova chata. Lávka spojuje Nové Hrádky s touto turistickou magistrálou Šumavy....

Celý článek zde

Vliv konstrukčního řešení mostu na šíření hluku od dopravy

Vliv konstrukčního řešení mostu na šíření hluku od dopravy
Publikováno: 30.10.2012, Aktualizováno: 31.10.2012 09:05

V odborné literatuře zaměřené na zmírňování dopadů dopravní infrastruktury na životní prostředí a ekologické mosty se uvádí, že jedním z faktorů, který ovlivňuje užívání prostoru pod mostními objekty pro migraci živočichů je hluk způsobený dopravou na komunikacích. Tento jev ale zatím nebyl uspokojivě kvantifikován. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k měření hluku v okolí dálničních mostů na vybraných úsecích dálnice D1 a rychlostní komunikace R35...

Celý článek zde

Lávka pro pěší z Parkovacího domu Rychtářka v Plzni

Lávka pro pěší z Parkovacího domu Rychtářka v Plzni
Publikováno: 21.12.2011

Součástí stavby Parkovacího domu s komerčními prostory Rychtářka je i lávka pro pěší, která překračuje ulici Tyršova a umožňuje uživatelům parkovacího domu přímý bezbariérový přístup do centra Plzně. Parkovací dům Rychtářka je prvním realizovaným projektem PPP v České republice a je detailně popsán v časopisu KONSTRUKCE číslo 4/2011....

Celý článek zde

Zkáza mostu Cypress Street Viaduct

Zkáza mostu Cypress Street Viaduct
Publikováno: 23.11.2008

Jednou z extrémních návrhových situací v mostním stavitelství je návrh mostů na účinek zemětřesení. Ač v našich zeměpisných podmínkách není nutné mosty, s výjimkou poddolovaných oblastí, na seismické zatížení navrhovat, ve světě je seismický výpočet běžnou součástí návrhu mostu....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekExtrémní navrhované situace konstrukcí - účinek výbuchu

Publikováno: 10.8.2008, Aktualizováno: 26.11.2008 00:18

Na bezpečnost na komunikaci můžeme nahlížet primárně jako na bezpečnost silničního provozu určovanou předpisy silničního provozu a pořádku na komunikaci, které by měly při jejich dodržování přispět k bezpečnosti jízdy. V případě, že se již, ať z jakýchkoli důvodů, nehoda na komunikaci stane, je třeba, aby byla komunikace ve všech svých místech přizpůsobena v první řadě záchraně lidských životů a v řadě druhé záchraně věcného majetku. Představa do...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice