KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - doc. Mgr. Apeltauer Tomáš Ph.D.

doc. Mgr. Apeltauer Tomáš Ph.D.

Články tohoto autora:

Stanovení interakční vzdálenosti vozidel z empirických dat

Publikováno: 20.2.2018

Teorie dopravního proudu jako samostatná disciplína vznikla nedlouho po nástupu automobilizmu na přelomu 19. a 20. století. Jako definitivní počátek můžeme pravděpodobně označit rok 1933 kdy na 13. výročním setkání Highway Research Board přednesl svoje výsledky Bruce D. Greenshields [8] a položil tak základy makroskopických modelů dopravního proudu, když definoval hustotu, intenzitu a rychlost dopravního proudu. Brzy se však ukázalo, že tyto agre...

Celý článek zde

Vliv třídy rozdělení časových odstupů na kapacitu neřízených křižovatek

Vliv třídy rozdělení časových odstupů na kapacitu neřízených křižovatek
Publikováno: 30.11.2017

Při výpočtu kapacity neřízených křižovatek se v současnosti hojně využívá metoda kritických časových odstupů, která je v tuzemsku rovněž východiskem příslušných technických podmínek. Metoda se začala rozvíjet už v polovině minulého století a lze ji demonstrovat na jednoduchém modelu křížení dvou jednopruhových komunikací na obr. 1 [1]....

Celý článek zde

Analýza mikrostruktury dopravního proudu s využitím standardních empirických dat

Analýza mikrostruktury dopravního proudu s využitím standardních empirických dat
Publikováno: 1.2.2017

V současnosti používané nástroje pro mikroskopické modelování dopravního proudu a jeho následnou simulaci jsou už poměrně letité. Nejrozšířenější nástroj PTV VISSIM je založen na Wiedemannově modelu, poprvé publikovaném v roce 1974 [1]. Jeho největší konkurenta, mikroskopický model dopravy v nástroji AIMSUN, pohání Gippsův model z roku 1981 [2]. Donedávna poměrně rozšířené, ale v poslední době již ustupující nástroje rodiny Paramics pak pracují s...

Celý článek zde

Model evakuace osob ze železničního tunelu

Model evakuace osob ze železničního tunelu
Publikováno: 23.11.2016

Kritické situace a tragické události v železničních tunelech bývají v celosvětovém měřítku ojedinělé, ale přesto k nim dochází a následky bývají většinou dramatičtější, než tomu bývá v případě tunelů silničních. Příčinou bývá odlišná geometrie železničních tunelů, jiný stupeň technologického vybavení železničních tunelů oproti silničním a zejména vyšší počet zasažených osob či přepravovaného nákladu v případě vzniku požáru či kolize....

Celý článek zde

Vysoká hustota osob při hromadných akcích jako rizikový faktor

Vysoká hustota osob při hromadných akcích jako rizikový faktor
Publikováno: 11.2.2016

Od roku 1900 bylo celosvětově zaznamenáno více než 100 fatálních incidentů spojených s koncentrací velkého počtu osob, které přinesly oběti na životech. Přestože toto číslo vypadá za uvedené velmi dlouhé období jako relativně nízké, v posledních letech trvale roste. Na obr. 1 je zobrazena statistika takových událostí vždy v intervalu 5 let, které znamenaly oběti na životech, a počty těchto obětí ve stejných časových intervalech. Ze statistiky je ...

Celý článek zde

Analýza mikrostruktury dopravního proudu metodami teorie náhodných matic

Publikováno: 28.8.2015

Přírodní vědy se s oblibou samy prezentují jako ostrůvky racionálního uvažování v dnešním postmoderním světě. Přesto se ani jim nevyhýbají některé pověry. Za jednu z takových přírodovědných chimér lze označit představu, že zdařilý matematický model libovolného systému, který věrně popisuje jeho vlastnosti, umožňuje spolehlivou předpověď dalšího vývoje systému jako celku. Ještě dnes se můžeme setkat s tvrzením, že na těchto jednoduchých principech...

Celý článek zde

V Brně přednášel profesor Tollazzi z Mariboru

Publikováno: 30.9.2014

Vážení čtenáři, dne 9. září Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně uspořádala seminář „Modelling of Turbo Roundabouts“. Akce se uskutečnila jako součást projektu „Nové metody modelování v dopravě“, řešeného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s reg. číslem CZ.1.07/2.3.00/20.0227....

Celý článek zde

Jízda přes dva jízdní pruhy

Publikováno: 13.1.2014, Aktualizováno: 23.1.2014 15:29

Vysoká intenzita provozu vyvolává nutnost zachovat kapacitu komunikace i v místech s lokálním zúžením jízdního pásu, např. v případě stavebních prací. Inspirováni 15 let starým rakouským zážitkem předkládáme k zamyšlení návrh uspořádání, které dokáže udržet dva pruhy v každém směru i při šířce jízdního pásu 10 metrů. Princip spočívá v tom, že nákladní automobily a autobusy zaberou dva úzké jízdní pruhy určené motocykly a osobní automobily. Článek...

Celý článek zde

Na VUT v Brně pokračuje projekt „Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství“

Na VUT v Brně pokračuje projekt „Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství“
Publikováno: 9.8.2013

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně je v období let 2011 – 2013 řešitelem projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství“ s reg. číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0142. Projektové konsorcium dále tvoří Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Ústav fyziky materiálů Akademie...

Celý článek zde

Efektivní řízení dopravního proudu v pracovních zónách

Efektivní řízení dopravního proudu v pracovních zónách
Publikováno: 2.8.2010

Současná infrastruktura nejenom v rámci Evropské unie se musí vypořádat s dramaticky vzrůstající poptávkou po mobilitě. Narůstá počet vozidel v rámci infrastruktury jako celku, největší tlak ale zažívají dálniční komunikace a rychlostní komunikace okolo velkých měst. Automobily, kamiony a další dopravní prostředky způsobují zahuštění dopravního provozu a časové ztráty jednotlivých řidičů. S omezenou kapacitou infrastruktury se lze vyrovnat různě....

Celý článek zde

Určování trajektorie z akcelerometrického měření

Určování trajektorie z akcelerometrického měření
Publikováno: 31.5.2010, Aktualizováno: 2.6.2010 14:17

V posledních letech se již všeobecně prosazuje názor, že extenzivní rozvoj dopravy má své limity, a že tyto limity již nejsou za naším myšlenkovým horizontem. Hlavní omezující faktory jsou přitom chápany jako ekonomické a prostorové – urbanistická a environmentální omezení....

Celý článek zde

Geografické informační systémy v dopravním inženýrství

Geografické informační systémy v dopravním inženýrství
Publikováno: 28.5.2010

Geografické informační systémy (GIS) se využívají v různých odvětvích lidské činnosti. Setkáme se s nimi ve státní správě, energetice, vodohospodářství i ve výrobní sféře. Dopravní sítě nejsou výjimkou, problematikou se zabývají renomované společnosti a významné snahy se také odehrávají na poli státní správy, která potřebuje shromáždit a publikovat data o dopravní infrastruktuře....

Celý článek zde

Ověření některých modelů dopravního proudu

Ověření některých modelů dopravního proudu
Publikováno: 21.12.2009

Vývoj dopravního modelování není zdaleka uzavřeným tématem, přestože existence komerčně využívaných modelačních a simulačních prostředků vzbuzuje dojem, že problém je vyřešen a stačí pouze nasbírat ta správná data. Tuto skutečnost si uvědomuje spíše zahraniční vědecká a výzkumná komunita. V tomto článku se proto budeme problematice dopravního modelování věnovat podrobněji....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice