KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Tóth Viktor

Ing. Tóth Viktor

Články tohoto autora:

Časté chyby pri zadávaní vstupných údajov počas navrhovania geotechnických konštrukcií

Publikováno: 3.11.2016

Ako každá jedna stavebná konštrukcia, aj geotechnické konštrukcie si pri svojom návrhu vyžadujú zadanie vstupných údajov. Tie musia byť pre ich správnosť vždy čo najpresnejšie. V prípade betónových alebo oceľových, či drevených konštrukcii sú základné vstupné údaje vždy jednotné a sú závislé od triedy či druhu konkrétneho použitého výrobku alebo zmesi. V prípade geotechnických konštrukcií je nutné klásť najväčší dôraz na nehomogenitu prostredia, ...

Celý článek zde

Interakcia mostnej konštrukcie SO 201 s podložím – návrh hĺbkového zakladania mostov

Publikováno: 29.6.2016

Príspevok sa zaoberá postupom návrhu hĺbkového zakladania mostných objektov na stavbe D55 (R55) 5508 Staré Město – Moravský Písek. V lokalite budúceho staveniska sú zložité základové pomery. Zvolený spôsob návrhu a posúdenia zakladania vychádza z aktuálneho softvérového vybavenia autorov – programov GEO5 a midas Civil. Prezentované výsledky sú výsledkom riešenia mostného objektu SO 201, ktorý sa modeloval v interakcii s podložím....

Celý článek zde

Ochrana komunikácií v portálových oblastiach tunelov pred padaním skál

Ochrana komunikácií v portálových oblastiach tunelov pred padaním skál
Publikováno: 18.10.2010

Havarijne stavy skalných stien a svahov v priportálových oblastiach tunelov v značnej miere zvyšujú riziko pohybu na komunikácii. Či sa jedná o železničné alebo cestné tunely. Z toho dôvodu je nutné pristúpiť k návrhu sanačných opatrení, ktoré znížia toto riziko na minimum....

Celý článek zde

I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov

I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov
Publikováno: 29.5.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:27

Stavba „I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov“ rieši odstránenie havarijného stavu  kalných stien nachádzajúcich sa nad štátnou cestou I/18 Strečno – Dubná Skala v úseku dĺžky 6,9 km. Celý úsek cesty je dlhodobo v kritickom stave, čo dokazuje aj neustále padanie rozvoľnenej a zvetranej horniny a tiež smrteľný úraz, ktorý sa v danom úseku stal v 468,2 km v roku 2007. Z toho d...

Celý článek zde

Hydroizolačný systém Isolon ako optimálne riešenie sanácie tunela

Publikováno: 20.7.2008, Aktualizováno: 30.11.2008 23:32

Potreba sanácií železničných a cestných tunelov vybudovaných v minulosti sa ukazuje v súčasnom období ako závažný problém, ktorý je potrebné riešiť, aby sa predišlo veľkým materiálnym škodám. Pôvodná izolácia vplyvom času stratila svoju funkciu, v dôsledku čoho dochádza k vyplavovaniu jemných frakcií a deštrukcii tunelovej obmurovky. Každá porucha v tuneli predstavuje veľké nebezpečenstvo pre prechádzajúce dopravné prostriedky ako aj veľké ekonom...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>