KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Vlasák Martin

Ing. Vlasák Martin

Články tohoto autora:

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – mostní objekty na plavebním kanále Vraňany – Hořín

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – mostní objekty na plavebním kanále Vraňany – Hořín
Publikováno: 27.11.2018

V průběhu roku 2017 sdružení firem SUDOP PRAHA a. s. a VPÚ DECO PRAHA a. s. a firma PONTEX s. r. o. dokončily pro investora Ředitelství vodních cest ČR projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) jednotlivých staveb mostních objektů na plavebním kanále Vraňany – Hořín. Technický návrh navazoval na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), která vznikala na SUDOPu PRAHA a. s. v průběhu roku 2010. Nedílnou součástí zakázky pro ŘVC ČR byla i ...

Celý článek zde

Metodika posouzení kombinované odezvy konstrukce a koleje

Publikováno: 4.5.2016

V rámci výzkumného úkolu Technologické agentury ČR číslo TA03031099 „Optimalizace návrhu staveb dopravní infrastruktury s ohledem na zvýšení jejich trvanlivosti a bezpečnosti provozu“ byla vytvořena certifikovaná „Metodika posouzení kombinované odezvy konstrukce a koleje“. Tato metodika poslouží jako základ tvorby MVL 150. Článek dává základní úvod do tohoto dokumentu, který je volně k dispozici ke stažení na stránkách FSV ČVUT....

Celý článek zde

Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou

Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou
Publikováno: 26.4.2016

Předmětem projektu byl přepočet stávající mostní konstrukce podle nových zásad daných Metodickým pokynem pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů v kategorii D, který vychází ze souboru platných norem ČSN EN 1990 až 1996 a ČSN ISO 13 822....

Celý článek zde

Stavba silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa SO 204 – Most na silnici II/231 přes řeku Berounku

Stavba silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa SO 204 – Most na silnici II/231 přes řeku Berounku
Publikováno: 21.8.2015

Na konci července 2014 byl otevřen nový silniční most přes řeku Berounku. Nový most byl navržen zejména s ohledem na výhledové přemostění komunikace tratí, výšku při nejvyšším pozorovaném průtoku v roce 2002 a požadavek na umístění spodní stavby shodně s okolními dvoupolovými mosty. Zároveň tvar mostu nesměl narušovat působení stávajícího historického železobetonového obloukového mostu přes řeku Berounku....

Celý článek zde

IV. TŽK úsek „Tábor – Sudoměřice“: Zkušenosti s návrhem mostních objektů SO 65-20-01 Nový železniční most, přemostění dálnice D3 v km 91,301 a SO 65-20-03 Nová železniční estakáda v km 91,569

IV. TŽK úsek „Tábor – Sudoměřice“: Zkušenosti s návrhem mostních objektů SO 65-20-01 Nový železniční most, přemostění dálnice D3 v km 91,301 a SO 65-20-03 Nová železniční estakáda v km 91,569
Publikováno: 15.5.2015

Součástí stavby „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ je ojedinělé soumostí, které se řadí mezi největší v ČR. Pro převedení bezstykové koleje bez dilatačního zařízení jsou v rámci SO 65-20-01 jako první v ČR navrženy tzv. „řídicí tyče“, které umožňují symetrický dilatační posun mostu k oběma podpěrám. Mostní objekty budou uvedeny do provozu v druhé polovině roku 2015. Příspěvek je věnován problematice návrhu mostů z hlediska projektant...

Celý článek zde

Rekonstrukce železničního mostu v km 2,089 přes Labe na trati Děčín – Jedlová z pohledu projektanta

Rekonstrukce železničního mostu v km 2,089 přes Labe na trati Děčín – Jedlová z pohledu projektanta
Publikováno: 29.5.2014

Na konci listopadu 2013 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most přes řeku Labe, který navazuje na rekonstrukci mostu přes Ploučnici z roku 2005. Předmětem stavby byla výměna stávající jednokolejné provizorní konstrukce ŽM16 z roku 1976 za novou ocelovou příhradovou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou a s průběžným kolejovým ložem. Hlavní příhradové nosníky o rozpětí 36,9 m + 56,0 m + 56,0 m jsou bezsvislicové soustavy se svislými koncovými...

Celý článek zde

Provozní měření bezstykové koleje na mostě v km 7,810 trati Ústí n. L. – Most přes dálnici D8 v km 80,778

Provozní měření bezstykové koleje na mostě v km 7,810 trati Ústí n. L. – Most přes dálnici D8 v km 80,778
Publikováno: 5.5.2014

Příspěvek představuje uspořádání, průběh a vybrané předběžné výsledky provozního měření bezstykové koleje na mostě v km 7,810 trati Ústí nad Labem – Most přes dálnici D8 v km 80,778 prováděném 19–20/9/2013. Na mostě byla měřena změna napětí v bezstykové koleji vlivem běžného provozu a změny teploty, následně byly provedeny zkušební jízdy lokomotiv zaměřené na odezvu bezstykové koleje při brzdění a rozjezdu....

Celý článek zde

Železniční most přes řeku Sázavu v Čerčanech

Železniční most přes řeku Sázavu v Čerčanech
Publikováno: 27.10.2010

V rámci stavby 4. tranzitního železničního koridoru „Optimalizace trati Benešov u Prahy–Strančice“ byl v listopadu 2009 uveden do provozu nový železniční most v km 144,234 na trati České Budějovice – Praha, který se nachází na zhlaví železniční stanice Čerčany. Předmětem rekonstrukce mostu byla výměna stávajících ocelových příhradových nýtovaných nosných konstrukcí s prvkovou mostovkou z roku 1904 a 1926 za nové nosné kons...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice