KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Doc. Ing. Neubergová Kristýna Ph.D.

Doc. Ing. Neubergová Kristýna Ph.D.

Články tohoto autora:

Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky

Publikováno: 6.1.2014

Příspěvek je zaměřen na problematiku hluku ze železniční dopravy a jeho cílem je představení metodiky, která bude hlavním z výstupů projektu „Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků“. Metodika se zabývá stanovením korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku. Úvodem příspěvku jsou zmíněny důvody vedoucí ke vzniku metodiky, za níž následuje část věnovaná způsobu z...

Celý článek zde

Hluk ze železniční dopravy – porovnání účinku pasivních protihlukových opatření

Hluk ze železniční dopravy – porovnání účinku pasivních protihlukových opatření
Publikováno: 3.1.2014

Příspěvek je zaměřen na problematiku hluku ze železniční dopravy. Úvodem jsou zmíněny hlavní zdroje hluku z tohoto druhu dopravy, spolu se shrnutím platné legislativy. Následuje vlastní metodika měření, doplněná o ukázky z měření v konkrétních lokalitách. V diskusní části příspěvku jsou změřená data statisticky vyhodnocena. V závěru jsou pak získaná data shrnuta a jsou vyslovena doporučení pro návrh i údržbu železniční infrastruktury....

Celý článek zde

Role vegetace při snižování hluku ze silniční dopravy

Role vegetace při snižování hluku ze silniční dopravy
Publikováno: 25.11.2010

Článek je zaměřen na možnosti využití zeleně v rámci protihlukových opatření. Úvodem jsou shrnuty různé typy vegetace a její členění. Následují zásady návrhu zeleně a možnosti jejího uplatnění, především jako doplňku dalších protihlukových opatření – především clon a zemních valů. Závěrem jsou pak uvedeny základní problematiky návrhu takovéto doprovodné, resp. ochranné vegetace, klady a zápory, které použití vegetace jako doprovodu protihlu...

Celý článek zde

Protihlukové clony – jejich ztvárnění a estetické působení

Protihlukové clony – jejich ztvárnění a estetické působení
Publikováno: 24.11.2010

Článek je věnován problematice dopravního hluku a jednomu z možných opatření vedoucích k jeho eliminaci – protihlukovým clonám. Úvodem jsou zmíněna základní fakta o hluku z dopravy a dále následují pasáže věnované již samotným protihlukovým clonám. Zmíněna je jejich historie, technické parametry i materiálové provedení, hlavní důraz je kladen na jejich estetické ztvárnění. Závěr příspěvku pak patří působení protihlukových clon na lidskou ps...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice